BENVINGUTS AL NOU ENTORN LEGAL

BENVINGUTS AL NOU ENTORN LEGAL - Entorn Legal S21Entorn Legal S21 és una societat integrada per professionals amb una amplia experiència en la gestió i assessorament de pimes, capaços de donar solucions als problemes reals que les empreses tenen avui en dia. 


En aquest sentit li oferim assessorament legal i pràctic en tots els processos que integren la seva empresa: compres, vendes, administració, recursos humans, financer, etc, però orientat sempre a obtenir la màxima rendibilitat per al seu negoci. 


Entorn Legal S21 és un despatx multidisciplinar que s'organitza en següents àrees: 

 

ÀREA LEGAL

Oferim assessorament jurídic en tots els processos de la seva empresa i gestionen, en el seu cas, el conflicte tan de manera judicial com extrajudicial. 

ÀREA LEGAL - Entorn Legal S21

ÀREA FISCAL I COMPTABLE

En aquest aspecte, no ens limitem a portar la comptabilitat i a presentar els impostos de la seva empresa, sinó que ho fem de forma orientada a aconseguir la màxima eficiència per al seu negoci. 

ÀREA FISCAL I COMPTABLE - Entorn Legal S21

ÀREA COMERCIAL I DE MÀRKETING

Assessorament en estratègies de vendes, màrketing, exportació i internacionalització. 

ÀREA COMERCIAL I DE MÀRKETING - Entorn Legal S21

AREA D'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL

Realitzem auditories de qualitat de la seva empresa, proporcionem eines de control i li donem les claus per fer-la més eficient en aspectes com logística, gestió d'estocs, producció, instal·l acions, necessitats d'aprovisionament, etc.


Tanmateix en la gestió de les persones, relacions laborals, prevenció de riscos, protecció de dades, etc.

AREA D'ORGANITZACIÓ EMPRESARIAL - Entorn Legal S21